Skip to main content
Servicesider

Mange analyser af søgning og optag – få overblikket her

Der er stor interesse for tal om søgning og optag. Her får du leverancetidspunkterne.

Der er mange, som i den seneste tid har kontaktet sduanalytics@sdu.dk med relevante forespørgsler omkring søgning og optag.

Internt i SDU Analytics har vi mandag re-allokeret vores samlede ressourcer og foretaget en prioritering med henblik på, at svare på så mange vidensbehov, så hurtigt som muligt.

Vi er bevidste om utålmodigheden, herunder at der er en del processer i september, hvor der skal ske afklaringer i forhold til næste års udbud m.v.

Dem, der konkret har fremsendt en forespørgsel får naturligvis et direkte svar, når den pågældende leverance er klar, men alle medarbejdere på SDU kan følge med via:

https://sdunet.dk/da/servicesider/analytics

 

I listen nedenfor har vi sorteret rækkefølgen i forhold til forventet leverancetidspunkt:

Demografisk fremskrivning af antal unge.
Leveres tirsdag d. 23. august via https://analyser.sdu.dk/sdua_edudata.html og dagen efter også vis SDUnet.

Bacheloroptag live monitorering frem mod officielt optag 1. oktober.
Der vil ske løbende forbedringer allerede fra denne uge og alle ønsker løst primo september.
Forsat til rådighed på samme url: https://kvaser.analytics.sdu.dk/loebende_udvikling_i_bacheloroptag/

Årets optag til Fællesrepræsentantskabet Powerpointformat.
Første bud er leveret, den efterfølgende ønskede tidsserie, når frem inden 25. august.

Optagne i 2. runde på bachelor i forudgående år, og deres frafald.
Format for oversigten er ikke defineret, men forventes at kunne leveres fredag d. 26. august.

Berigelse med informationer til ”Personliste – BA jatak til plads”.
Den eksisterende løsning opdateres med de ønskede informationer, enten fredag d. 26. august eller mandag d. 29. august.

Afklaring ift. UFM tal versus SDU tal i opgørelsen af 28. juli, inkl. standby bevægelser.
Vi håber at kunne præsentere et eksempel med forklaring af årsager til afvigelserne, senest mandag d. 29. august.

Oversigt udenlandske studerende optaget på engelsksprogede uddannelser, henholdsvis bachelor og kandidat.
Estimat 2022, og en kort tidsserie bagud i tid. Forventes klar til levering som webrapport i løbet af mandag d. 4. september.

Løbende ansøgning til KA vinteroptag.
Der er søgningsfrist for danske ansøgere d. 15. oktober, men allerede frist for udenlandske ansøgere d. 8. september.
Vi håber at have løsning klar primo september.

KOT Adgangskvotienter – analyse af udvikling i adgangskvotienter pr. 28. juli.
Forventes leveret i uge 36.

Analyse af ikke-kvalificerede (afviste / afmeldte) KOT-bachelor.
Mini-analyse med uddybende excelark. Forventet levering uge 37.

Bachelor: Analyse af årets optag pr. uddannelse/studieretning ift. diverse karakteristika.
Format for analysen er ikke defineret. Leverance forventes leveret i uge 38.

Andel første prioritetsansøgere pr tilbudt studieplads 28. juli, på uddannelsesniveau.
Leverance forventes leveret i uge 38.

Statistik over teknisk administrative indskrivninger.
Denne opgave vil sandsynligvis kunne løses i uge 39.

Officielt realiseret optag pr. 1. oktober er opgøres d. 5. oktober.
Der følger en række indberetninger, opgørelser og analyser i forlængelse heraf.

Analyse det skjulte bachelorfrafald, hvordan ser 2022 ud ift. tidligere?
Kan forventes ultimo oktober / primo november.

Overbooking til KA.
Vi er ved at afsøge en deadline, om hvornår en løsning skal benyttes.

Kandidat, Tilbudte pladser og svar, 1. & 2. runde, studiestart september 2022.
Den eksisterende løsning fortsætter uændret på url: https://kvaser.analytics.sdu.dk/tilbudt_plads_KA_1_2_runde/

Tabet af dem, der ikke udnytter en tilbudt studieplads, bachelor & kandidat: Går de til andre institutioner eller til arbejdsmarkedet?
Analysen forudsætter datakørsel hos Danmarks Statistik og kan først eksekveres, når alle institutioner har indberettet og DST har valideret.
Leverance tidligst: Ultimo 2022/ Primo 2023.

Spørgsmål og/eller kommentarer bedes sendt til sduanalytics@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 24.08.2022