Skip to main content
Servicesider

UFM data: Bachelorrekruttering- og søgning

Ny webrapport med perspektiver på rekruttering og søgning fra UFM’s Datavarehus.

Webrapporten har til hensigt at understøtte forskellige forespørgsler ift. rekrutteringspotentialer og kvaliteten af ansøgere.

Præsentationen af disse data kan både anvendes til overordnet ledelsesinformation, men kan også anvendes mere operativt ved at fremsøge data på det enkelte fagområde / campus / uddannelse.

Webrapporten trækker på søgningsdata til universitetssektorens bachelor- professionsbacheloruddannelser (KOT) 1. runde, i perioden mellem 2009-2022.

Fane 1: Kvalificerede førsteprioritetsansøgere pr. 28. juli

Første faner kigger på antallet af kvalificerede ansøgere, herunder førsteprioritetsansøgere, samt hvor stor en andel førsteprioriteterne udgør af den samlede mængde af tilbudte pladser.

F.eks. kan det fortælle om, i hvilket omfang førsteprioriteter afvises på baggrund af adgangskrav.

Udvalgt graf for hele SDU:

kvalificerede_foersteprioritetsansoegere

 

Fane 2: Bachelorrekruttering ift. søgning

Tallene viser sammenhængen mellem antallet af 1. prioriteter og hvor mange ansøgere, der ender med at blive tilbudt plads.

Indsigten i antallet af førsteprioritetsansøgninger, set i forhold til den samlede søgning, fortæller noget om rekrutteringsmulighederne, der var til stede i ansøgefeltet. Dette forstået som, hvor mange førsteprioriteter der er at ”vælge imellem” pr. studieplads.

Det svinger meget for de enkelte uddannelser, men SDU Medicin har fx 1,2 førsteprioritetsansøgere pr. studieplads, mens det tilsvarende er AU Medicin 1,4 og KU Medicin 1,7. Et andet eksempel er på Jura hvor antallet af 1,6 førsteprioritetsansøgere pr. tilbudt studieplads, uanset om det er SDU, AU eller KU.

Udvalgt graf for hele SDU:

bachelorrekruttering_ift_soegning

Tilgå webrapporten HER.

Tilgå webrapport

Klik her

Redaktionen afsluttet: 20.09.2022