Skip to main content
Servicesider

Opdatering af dimittendledigheden på uddannelsesniveau

Det er nu muligt at se dimittendledigheden for 4-7. kvartal for dimittendårgang 2020.

For mange uddannelser er der sket en forbedring af ledighedstallene i 4-7. kvartal for dimittendårgangen 2020 ift. 2019.

Derudover er det nu muligt at se dimittendledigheden efter 2. og 3. kvartal for dimittendårgang 2021. Disse kan fremfindes i webrapporten ”Dimittendledighed, uddannelsesniveau, 1-11. kvartal”.

Det er også muligt at sammenholde dimittendledigheden efter 4-7. kvartal for dimittendårgangen 2018-2020 med studieintensiteten opgjort i timer pr. uge i webrapporten ”Studieintensitet og dimittendledighed”.

Dimittendledighed, uddannelsesniveau, 1. kvartal – 11. kvartal

Klik her

Studieintensitet & Dimittenledighed

Klik her

Redaktionen afsluttet: 27.10.2022