Skip to main content
Servicesider

Indberetning af Erasmus Mundus mv. til Danmarks Statistik

Der er indberettet informationer om Erasmus Mundus mv. til Danmarks Statistik for perioden 1/10 2021 – 30/9 2022 på individniveau.

Med udgangspunkt i den ordinære indberetning til Danmarks Statistik (foretaget oktober 2022), har SDU indberettet oplysninger vedrørende specifikke indskrivningsforhold og rekvirentinfo:

  • Studerende ved Erasmus Mundus programmer
  • Studerende på Nordic Master programmer
  • Udenlandske selvbetalere
  • Udenlandske selvbetalere på friplads

Der er I alt indberettet 311 uddannelsesforløb som opfylder et af ovenstående punkter. Dette er en stigning på 3,7 % i forhold til sidste år, hvor der blev indberettet 300 uddannelsesforløb.

I indberetningen modtager Danmarks Statistik ligeledes information om:

  • Personinformationer, herunder den studerendes CPR-nummer og navn
  • Uddannelsesinformationer, firecifrede uddannelseskode hos Danmarks Statistik og den studerendes start- og slutdato på uddannelsen
  • Institutionsnummeret på det campus, hvor den studerende er indskrevet.
Redaktionen afsluttet: 07.11.2022