Skip to main content
Servicesider

Bestanden for deltid – ny webrapport

Bestanden for deltid opgjort.

SDU Analytics har publiceret en ny webrapport over bestanden på deltid.

Der er taget udgangspunkt i de indberetninger, vi i 2021-2022 har indberettet til hvv. Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) og Børne- og Undervisningsministeriet (UVM).

Overordnet set er bestanden meget stabil med en lille stigning på 9 personer fra 2021 til 2022.

Nedenstående graf viser fordelingerne på fakultetsniveau.

bestand_deltid_fakultetsniveau

I webrapporten er det overordnede fokus på SDU- og fakultetsniveau og herunder campusser, uddannelsestype, uddannelse og persondata.

Der er mulighed for at sammenligne med bestanden mellem 2021 og 2022 på alle parametre undtagen persondata.

Webrapporten tager udgangspunkt i hoveder, så hver studerende tæller kun én gang.

Se webrapporten her.

Webrapport

Klik her

Redaktionen afsluttet: 08.12.2022