Skip to main content
Servicesider

Et samlet overblik over nøgletalsrapporter

Her får du overblikket over tilgængelige rapporter på nøgletalsområdet.

SDU Analytics har udarbejdet et samlet overblik over nøgletalsrapporter.

Hensigten med rapporten er at give kolleger på SDU en samlet indgang til den dataunderstøttelse som stilles til rådighed på området.

Overblikket kan findes her.

 

Spørgsmål kan stilles til sduanalytics@sdu.dk

Tilgå oversigtsrapporten

Klik her

Redaktionen afsluttet: 15.12.2022