Skip to main content
Servicesider

EVU Analysen opdateret

EVU Analysen er opdateret med 2022 tal.

I 2022 har der været en tilgang på 1.718, hvilket er et fald på 2,6% sammenlignet med 2021. Bestanden forbliver stort set uændret, mens dimittender er det nøgletal, der har haft det største udsving. Fra 2021 til 2022 er der sket et fald på 12,6% dimittender.

I både tilgang-, bestand- og dimittendnøgletallet gælder det at, hvis der er studerende, der har betalt for to forskellige uddannelsesforløb i samme periode, tælles de med to gange.

EVU Analysen kan ses her. Analysen giver et indblik i hvordan efter- og videreuddannelsesområdet har udviklet sig de seneste 5 år (2018-2022).

Nedenstående visualisering fra analysen viser, hvor mange dimittender, der har været i perioden 2018-2022.

dimitender_de_seneste_5_aar

Er der spørgsmål, er I meget velkommen til at kontakte:

Maria Færge Dueholm, Dataanalytiker SDU Analytics, sduanalytics@sdu.dk
Anders Friis Olsen, Dataanalytiker SDU Analytics, sduanalytics@sdu.dk

EVU Analysen

Klik her

Øvrige webrapporter på deltidsområdet

Klik her

SDU's Analyseportal

Forside

Redaktionen afsluttet: 04.01.2023