Skip to main content
Servicesider

Endelige tal for bachelorsøgningen pr. 15. marts 2023

De sidste ansøgninger er nu indlæst til bachelorsøgningen pr. 15 marts 2023 – se tallene her!

15. marts 2023 kl. 12 var fristen for søgning til vurdering i kvote 2 til bacheloruddannelserne. Derefter har der været en administrativ sagsbehandlingsproces med at få de sidste brevansøgninger indført i systemerne.

Ved fristen for søgning til SDU’s bachelor- og professionsbacheloruddannelserne har 8.787 ansøgere sendt 14.343 ansøgninger til SDU.

Det er cirka 1.650 flere ansøgninger, svarende til en stigning på 13% i antallet af ansøgninger, sammenlignet med sidste år. Cirka 28% af alle ansøgningerne i 2023 er 1. prioriteter, hvilket er stort set samme niveau som sidste år.

Den samlede stigning i antal ansøgninger skal blandt andet ses i sammenhæng med antallet af udbudte uddannelser og antallet af udenlandske ansøgerne. F.eks. har de fire nye uddannelser tilsammen modtaget over 850 ansøgninger.

Man bør være opmærksom på, at tallene alene afspejler søgningstallet ved fristen. Der er ikke en vurdering af om ansøgningerne er kvalificerede og i hvilket omfang ansøgerne kan optages. Nogle uddannelser er f.eks. underlagt dimensionering og andre begrænsninger så som optagelseskapacitet.

SDU Analytics har udarbejdet en række statusmaterialer med tendenser for søgningen, sammenlignet med tidligere år.

Tilgå eller hent materialer via knapperne til højre!

Dertil er der lavet en webrapport med søgningsdata og en række baggrundsinformationer med mulighed for at filtrere på fakultet, campus, uddannelsesniveau, samt at hente data ned i excel-format.

Søgningstallene i webrapporten vises på tre måder, i hver sin fane. Hver fane adskiller sig ved hvilke behov der understøttes og mængden af data der stilles til rådighed:

  • ”Ledelsesoverblik” viser den overordnede status på søgningen, dvs. udvalgte nøgletal og tabeller inkl. sammenligning med sidste år.
  • ”Standardtabel” viser søgningen pr. 15. marts 2023 sammenlignet med samme søgningstal sidste år. Fanen indeholder en række klargjorte tabeller for udvalgte baggrundsoplysninger.
  • ”Avanceret tabel” viser søgningen pr. 15. marts 2023, samt historiske søgningstal for årene 2018-2022. Fanen indeholder både klargjorte tabeller for udvalgte baggrundsoplysninger, samt en brugerstyret tabel, der giver mulighed for selv at udvælge hvilke oplysninger der ønskes vist.

Tilgå webrapporten via knapperne til højre!

 

Afklarende spørgsmål mv. bedes henvendes til sduanalytics@sdu.dk

Webrapporten

Klik her

Statusnotat i webformat

Klik her

Statusnotat i PDF-format

Klik her

Statusopgørelsen i tabelformat

Klik her

Redaktionen afsluttet: 17.03.2023