Skip to main content
Servicesider

Status på vinteroptaget 2023

Se hvor mange der er optaget til studiestart 1. februar 2023 her!

Pr. 1. marts 2023 er der optaget 805 studerende på SDU, med studiestart 1. februar 2023 på hhv. bachelor-og kandidatuddannelser. Dette er en stigning på lidt over 150 flere optagne siden sidste års vinteroptag, svarende til en stigning på 23%.

En stor del af udviklingen skyldes et stigende optag af udenlandske studerende, især uden for EU/EØS. Særligt ses optaget fra enkelte lande ud til at være i stigning sammenlignet med sidste år, såsom Bangladesh og Tyskland.

Vinteroptaget udgør i gennemsnit cirka 10% af det samlede årlige optag på SDU, men det varierer hvor meget vinteroptaget fylder på det enkelte fakultet, campus og uddannelse, samtidig med at det kan have særlig betydning ift. politisk monitorering såsom dimensionering.

SDU Analytics har udarbejdet en række materialer med status vinteroptaget 2023 sammenlignet med tidligere år.

Tilgå eller hent materialer via knapperne til højre!

Vær opmærksom på, at opgørelsesmetoden er magen til den der anvendes til ekstern compliance, dvs. når SDU officielt indberetter optag til Uddannelses- og Forskningsministeriet. Dvs. at opgørelsen af optaget medtager administrative indskrivninger, også selvom uddannelsen ikke er udbudt til vinterstart.

Afklarende spørgsmål mv. bedes henvendes til sduanalytics@sdu.dk

Statusnotat i webformat

Klik her

Statusnotat i PDF-format

Klik her

Statusopgørelse i tabelformat

Klik her

Redaktionen afsluttet: 14.03.2023