Skip to main content
Servicesider

SDG Analyse: SDU’s sampublikationer med ’the Global South’

Verdensmål nummer 17 handler om partnerskaber for handling, og et af delmålene handler om samarbejder og udveksling af viden mellem nord og syd. Denne analyse forsøger at sætte SDU ind i den kontekst ved at undersøge antallet af samarbejder med lande i ’the Global South’. Det gøres med udgangspunkt i bibliometri, nærmere bestemt ved at tælle antallet af sampublikationer. For at tallene ikke skal stå alene bliver de også sammenlignet med tallene for sampublikationer med resten af verden.

Du finder analysen her.

Redaktionen afsluttet: 12.03.2020