Skip to main content
Servicesider

Opdaterede ledighedstal fra UFM

Med forsat faldende ledighedstal for alle SDUs fakulteterne, er der forsat fremgang at spore for dimittendårgang 2020.

Nyhedsteksten er opdateret 17/01/2022:
Ved heatmaps er det nu muligt at se ledighedsgraden for 11. kvartal (3 år efter fuldført uddannemse) - både for universiteterne og fakulteterne.

UFM har opdateret ledighedsdata fra Danmarks Statistik. Dermed er det nu muligt at opgøre ledighedsgraden for 4. kvartal for fuldførte i 2020.

SDU har forsat fremgang at spore i tallene. Således viser de nyeste ledighedstal for 2020-årgang, at 4. kvartalsledighed er lavere end i 2019-årgang. Derved forsat den positive tendens, fra 2. og 3. kvartal.

Som noget nyt, kan ledighedsgraden for 11. kvartal (3 år efter fuldført uddannelse) nu ses i tabellerne og derved sætte tallene i en større kontekst.

kvartalsledigheden_2007-2020_som_heatmap_vs_antal_kandidatdimittender_1

Traditionelt har højere 1. og 2. kvartalsledighedstal betydet at 4.-7. kvartalsledigheden også er målt højere. Men for 2020-årgangen ser denne tendens ud til at være knækket ved 3. kvartal – og efterårets positive bevægelser derved fastholdes.

Modelprædiktionen af 4.-7. kvartalsledighed for dimittendårgang 2020 har tidligere vist en ledighed på ca. 15% og derover. Det er derfor meget interessant om de positive tendenser for 2020-årgangen forsat eller modellen ”får ret”.

Det forventes, at næste opdatering kommer i april/maj 2022, hvor 2021-årgang vil være en del af datagrundlaget.

Applikationen vedr. prædiktion af 4.-7. kvartalsledigheden kan ses her

Andre nyttige links

SDU Analytics følger løbende UFM’s opdateringer af ledighedstal og opdaterer derfor de forskellige applikationer, hvori disse data indgår.

Monitoreringen af dimittendernes overgang til arbejdsmarkedet ses her

Ledighedsopgørelser på uddannelsesniveau kan ses her

Analyse af jobopslag i Danmark – både jobtype og arbejdssted her

Redaktionen afsluttet: 18.01.2022