Skip to main content
Servicesider

Danmarks Statistik (DST) deltidsindberetning – Analyse

Hvad er der sket med udviklingen fra 2020-2021? Find svaret her.

SDU Analytics har lavet en ny analyse ’DST deltidsindberetning’, der giver et indblik i, hvordan deltidsindberetningen til DST har udviklet sig fra 2020-2021.

Denne analyse kigger på studerende, der læser på en deltidsuddannelse (deltidsstuderende). Deltidsuddannelse er et tilbud om erhvervsrettet videregående uddannelse til voksne, som ønsker at efter- og videreuddanne sig. En deltidsstuderende kan typisk være en studerende, der tager en uddannelse ved siden af sit daglige arbejde som supplement.

Analysen er opdelt i 2 spor: ’Afsluttede Uddannelser’ og Kurser

Afsluttede Uddannelser’ fokuserer på indberettede afsluttede uddannelser, studieretningstype, fakultet, campus og til sidst en liste over fordelingen blandt uddannelserne.

Nedenstående visualisering fra analysen viser, viser hvor mange afsluttede uddannelser, der er indberettet over de sidste 2 år.

Afsluttede uddannelser indberettet over de sidste 2 aar

Kursus delen fokuserer på indberettede kursuspladser, antal årselever, aktivitetstype, fakultet, campus og til sidst en liste over fordelingen blandt kursuspladserne.

Nedenstående visualisering fra analysen viser, hvor mange kursuspladser, der er indberettet over de sidste 2 år.

Viser kursuspladser der er indberettet over de sidste 2 aar

Formålet med indberetningerne til Uddannelses og Forskningsministeriet (UFM) og Børne- og Undervisningsministeriet (UVM) er primært at få tilskud fra Staten. Formålet med indberetningen til Danmarks Statistik (DST) er at have et landsdækkende datagrundlag på deltidsområdet, som kan danne grundlag for den offentlige debat og forskning mv. 

Se alle SDU Analytics' analyser.

Redaktionen afsluttet: 31.03.2022