Skip to main content
Servicesider

Halvårlig adgangskontrol i henhold til GDPR

Nu er den halvårlige adgangskontrol udsendt.

Hvert halve år udsender SDU Analytics adgangskontroller til område- og sekretariatschefer på SDU, for at verificerer grundlag for medarbejderes adgang til administrative lister, der indeholder følsomme og/eller fortrolige personoplysninger.

I alt har 293 medarbejdere fra alle fem fakulteter og fem områder under Fællesadministrationen adgang til 22 administrative lister, udviklet og driftet af SDU Analytics til understøttelse af SDU i det administrative arbejde i forbindelse med studieadministration.

Adgangskontrollerne skal sikre, at SDU overholder GDPR i forbindelse med medarbejderes adgang til administrative lister.

Læs mere om databeskyttelse og informationssikkerhed på SDU her.

 

Ved spørgsmål ang. dataadgang skriv til dataadgang@sdu.dk

Øvrige spørgsmål er velkomne til sduanalytics@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 15.06.2022