Skip to main content
Servicesider

Eksamensstatistik opdateret med ekstra information

Eksamensresultaternes fordeling giver overblik.

Eksamensstatistikken er nu opdateret med en fane i webrapporten, hvor man tidligere kunne se en tabel med informationer, er der nu en ekstra fane, hvor man grafisk visuelt og via nøgletal kan se fordelingen af bestået, ikke bestået samt udeblevne, desuden kan man se en karakterfordeling efter 12-skalaen.

Eksamensstatistikken forudsætter at man som minimum vælger fakultet og uddannelse, nøgletallene kræver flere tilvalg i filtrene.

Du finder den opdaterede eksamensstatistik på samme url som hidtil – direkte link:

Alt efter din internetforbindelse er der en lille smule indlæsningstid, da der trækkes rigtig mange eksamensresultater fra STADS til webrapoorten.

Bemærkninger og ønsker til den videre udvikling af eksamensstatistikken kan sendes til e-mail: sduanalytics@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 05.08.2022