Skip to main content
Servicesider

Hvordan måles uddannelseskvalitet internationalt?

Måling og sammenligning af kvalitet på videregående uddannelser er et spørgsmål med høj kompleksitet, med flere eller skiftende forståelse af hvad kvalitet er, og hvordan vi bedst måler det.

Måling og sammenligning af kvalitet på videregående uddannelser er et spørgsmål med høj kompleksitet, med flere eller skiftende forståelse af hvad kvalitet er, og hvordan vi bedst måler det.

Særligt når man kigger på tværs af landegrænser øges kompleksiteten, fordi nationale uddannelsessystemet langt fra er ens.

DEA udgav for nyligt en rapport som satte spot på kvaliteten af de videregående uddannelser i et internationalt perspektiv.

Gennem rapporten konkluderes det, at de videregående uddannelser i Danmark ikke ligger så højt placeret, som man måske kunne forvente, sammenlignet med de lande vi ligner mest (Østrig, Finland, Holland, Schweiz Norge og Sverige).

I rapporten anvender DEA blandt andet to indikatorer fra internationale rankings, hhv. Times Higher Education og QS, som på forskellig vis måler deres forståelse af, hvad der indikerer om en uddannelse er af høj kvalitet.

I den forbindelse var SDU Analytics forbi den Studieadministrative Koordineringsgruppe for Kvalitet(SAK KVAL) i denne uge for at fortælle mere om disse, men også andre indikatorer, som figurerer i de internationale rankings ift. uddannelseskvalitet.

Præsentationen havde fokus på at forklare metodikker og bias tilhørende de forskellige indikatorer, samt detaljer om THE’s verdensmålsranking, og verdensmål 4 om kvalitets uddannelse. Herunder forklaring af indhold samt perspektiver på meningsfuld tolkning af de forskellige indikatorer.

Formålet var at give et indblik i de mest relevante opmærksomhedspunkter, som man med fordel kan kende til, når rankings måler kvaliteten af videregående uddannelser.

Hent præsentationen her eller læs mere om ranking på SDU Analytics' ranking hjemmeside. Se også mere om DEA’s rapport her.

Tag gerne fat i os, hvis du sidder med andre spørgsmål angående international ranking!

Kontaktpersoner:
Emilie Lemming Müller, e-mail: emul@sdu.dk, tel: 6550 3056

Redaktionen afsluttet: 24.06.2021