Skip to main content
Servicesider

Sammenhæng mellem ansøgeres kvotient og deres mors uddannelse?

Særkørsel: Førsteprioritetsansøgerne til de danske universiteter, deres kvotient og mors uddannelsesniveau.

SDU Analytics har foretaget en særkørsel i relation til drøftelserne på SDU om karakterkrav og det forhold, at SDU optager mange studerende, som bliver familiens første akademikere.

Der er tale om en særkørsel fra Danmarks Statistik med data for førsteprioritetsansøgernes kvotient fra ungdomsuddannelsen sammenholdt med deres mors uddannelsesniveau og den søgte uddannelse, hovedområde og universitet.

Analysen viser, at der ikke er en statistisk signifikant sammenhæng mellem førsteprioritetsansøgernes kvotient og deres mors uddannelse!

Til gengæld er der variationer over tid, på tværs af universiteter, på tværs af hovedområder – ligesom udvalgte deep dives på uddannelsesniveau viser variationer.

Generelt i sektoren er der langt flere førsteprioritetsansøgere i 2021 sammenlignet med 2010, særligt af dem med høje kvotienter.

Det interessante er at KU, AU og CBS har fået færre med lave kvotienter, og markant flere med høje kvotienter, mens SDU og AAU har fået flere førsteprioritetsansøgere, dog med en fordeling omkring kvotientintervallet 7,1-8,0.

En detalje for SDU i 2021 er i gruppen af førsteprioritetsansøgere med kvotient under 5,1 har SDU som det eneste universitet ikke førsteprioritetsansøgere, hvor deres mors højeste uddannelsesniveau er grundskole eller gymnasial niveau.

Analysen kan læses her.

Redaktionen afsluttet: 01.12.2021