Skip to main content
Servicesider

Studie App Whitebook lukkes

Studie App ”Whitebook” har ikke været opdateret længe, og lukkes ned.

I 2020 blev Studie App ”Whitebook” introduceret som en samlet løsning til populær studiestatistik. Præsenteret via PowerBI.

Det blev aldrig en succes. Der var ikke en tilstrækkelig forventningsafstemning om hvad der skulle præsenteres, og det blev en pose blandede bolsjer.

Det var også en udfordring at indholdet voksede til monstre af filtre, ulige sidevisninger og alt for mange informationer til at det lykkedes at give et overblik.

Værre var det, at data bag applikationen ikke tilstrækkeligt var valideret undervejs, så datakvaliteten var udfordret.

I løbet af 2021 gik udvikling og opdatering i stå, fordi løsningen blev en ”dead end” ift. udviklingen i vidensbehovene.

I januar 2022 varslede SDU Analytics, at applikationen ville blive lukket ned i foråret 2022, og det er den proces der sker nu.

Der er nu alternativer til informationerne fra studie app’en her
Ligesom https://www.sdu.dk/da/whitebook også fortsat kan bruges som browserbookmark til studiestatistik og uddannelsesdata.

Tilbage i Studie App Whitebook er pt kun surveydata fra Lærbar/Zoom/Danmarks Studieundersøgelse indtil en ny løsning for disse data er klar i foråret 2022.

Tanken om at lave en tværgående applikation til fx studieledere med de vigtigste informationer om uddannelserne er ikke skrinlagt, som et tidligere formuleret ønske om en indgang.

Det er et udviklingsarbejde, der skal afstemmes med de mange andre vidensbehov på uddannelsesområdet, sådan at vi fremover kan adressere leverancen af rette viden til rette målgrupper.

Redaktionen afsluttet: 24.03.2022