Skip to main content
Servicesider

UFM indberetning af udvekslingsophold – Analyse

Ny webrapport med mulighed for at dykke ned i tallene for udvekslingsstuderende i 2021 og 2022.

Den nye webrapport, som bygger på indberetningerne over udvekslingsophold til UFM, giver mulighed for at se nærmere på indgående og udgående udvekslingsophold. Der er mulighed for at se på antal ophold og varighed på SDU-, campus- og fakultetsniveauer. Og for de udgående studerende fra SDU er der også mulighed for at dykke ned på uddannelsesniveau.

Det er også muligt at se hvilke lande, som de udgående studerende fra SDU tager til, eller hvorfra SDU tiltrækker udvekslingsstuderende.

Udvekslingsstuderende fra Tyskland, Italien og Frankrig er de mest almindelige på SDU, mens SDU særligt sender studerende til Spanien, Norge, Sydkorea og USA i 2022.

Generelt tegner der sig et billede af øget mobilisering i begge retninger fra 2021 til 2022.

På overordnet plan er der 25 % flere udgående udvekslingsophold og 42 % flere indgående. Fremgangen kan tolkes som en tilbagevenden til mere normale forhold efter Corona epidemien. Der er dog væsentlige udsving i forhold til dette på både fakultets- og campusniveauer.

Se mere i webrapporten: UFM indberetning af udvekslingsophold - Analyse

antal_udgaaende_indgaaende_udvekslingsophold

Webrapport

UFM indberetning af udvekslingsophold - Analyse

Klik her

Redaktionen afsluttet: 14.11.2022