Skip to main content
Servicesider

Projekter

Ny model for prioritering og finansiering af digitale udviklingsinitiativer

De første projekter, der følger den nye model er landet på Reviewgruppen og Porteføljeudvalgets bord.

Af Birgitte Hjelm Paulsen, , 31-03-2023

Illustration skabt af ord, der har relation til Projekter

To projekter af typen Eksperimenter og et projekt af typen Øvrige projekter er godkendt i Reviewgruppe og Porteføljeudvalg siden vi i efteråret 2022 introducerede en ny model for prioritering og finansiering af digitale udviklingsinitiativer. 

Det ene eksperiment ”Motiverende opgaveregning gennem gamificering i escape room” skal afdække, om opgaveregning gennem gamificering motiverer de studerende til at aflevere frivillige opgaver. Det andet eksperiment ”Trinvis udvikling af digital vejvisning”, skal skabe erfaring med både samarbejdsformen og en trinvis tilgang til udvikling. På produktsiden er ønsket at få et godt afsæt til et egentligt projekt om bedre digital vejvisning.

Det første projekt i kategorien Øvrige projekter er en genopbygning af TimeEdit-integrationen i itslearning. Den nuværende løsning er både uhensigtsmæssig og ustabil. Det betyder at studerende risikerer at møde til undervisning det forkerte sted eller på det forkerte tidspunkt.

Digitaliseringsporteføljen består nu af tre typer projekter

  • Strategiske projekter
  • Eksperimenter
  • Øvrige projekter

Kravet til de strategiske projekter er, at de skal have et væsentligt digitaliseringselement, et strategisk fokus og skal transformere måden at drive SDU på. Der skal være et forretningskritisk behov for at udvikle løsningen eks. pga. ny lovgivning eller udbudspligt. Der er desuden tale om projekter med en høj grad af kompleksitet, højt ressourceforbrug og med potentiale/effekt for mange enheder på SDU.

Kravet til eksperimenterne er, at de skal være et brud med tidligere praksis, de skal kombinere ny og kendt viden for at bruge den på nye måder eller i nye sammenhænge. Eksperimenterne skal skabe værdi på kort og/eller lang sigt. Dvs. øger effekten og/eller kvaliteten af serviceydelse og/eller arbejdsvilkår og/eller skabe værdi for samfundet. Eksperimentet kan være mere eller mindre radikal innovativt på de fire parametre: Paradigme (organisation), Position i markedet, Proces og Produkt. Målet med eksperimenterne er primært at skabe læring, hvorfor slutproduktet typisk vil være en prototype, dvs. en model. 

Viser resultatet af arbejdet i eksperimentet sig at have potentiale for udrulning i drift, vil det efterfølgende skulle igennem supplerende vurdering, f.eks. i forhold til GDPR, udbudsregler,  arkitektur og drift.

Øvrige projekter skal lige som strategiske projekter have et væsentligt digitaliseringselement. Kravet er derudover, at projektet skal være forretningskritisk f.eks. teknisk nødvendigt, og at den skabte forandring har potentiale/effekt for flere enheder. Projekter, der tager afsæt i standard/fællessystem og/eller genbruger system(er) i SDUs systemportefølje, vil have særlig prioritet.

En vurdering af de driftsmæssige konsekvenser vil indgå i prioriteringen af både strategiske og øvrige projekter.

Læs mere om de tre typer af projekter 
Læs mere om Reviegruppen og Porteføljeudvalget 

 

 

 
Redaktionen afsluttet: 31.03.2023