Skip to main content
Servicesider

Student Analytics Lab

Flere danske uddannelsesinstitutioner eksperimenterer i disse år med at indføre learning analytics og advanced analytics, som en del af det analytiske beredskab og som ledelsesinformation.

Internationalt ser man datadreven learning analytics vinde frem som disciplin. Learning analytics handler om at bringe data om studerende, læringsmiljøet m.v. i spil i forhold til læringssituationen.

På SDU eksperimenterer projekt Advanced Analytics i perioden 2018 – 2021 med at udvikle dataunderstøttet learning analytics.

Delprojekt 1: Eksperiment med at udvikle prædiktioner, der forudsiger studenteradfærd. Maskinlæringsmodel er under udvikling. De første resultater forelå december 2019.

Delprojekt 2: Udvikle dashboards til underviserne om de studerende, som de underviser. Første uddannelse, der udvikles dashboards til er Cand.Public. Forventet leverance primo 2020.

Delprojekt 3: Student Analytics LabFra januar 2020 etableres det tredje eksperiment i projekt advanced analytics: Student Analytics Lab.

Her vil SDU Analytics give universitetets studerende mulighed for at anvende advanced analytics til:

 • Udvikling af digitale ”student-to-student” løsninger. I første omgang skal der udvikles et selvmonitorering redskab til studerende. Løsningen skal skabe overblik og fungerer som digital hjælp undervejs i studierne.
 • Anvendelse af advanced analytics til bachelor- og specialeprojekter, med henblik på at frembringe ny viden, afprøve nye analysemetoder m.v. i samarbejde med underviserne på fakulteterne.

 • Tanken er, at de studerende får muligheder for at benytte SDU data eller SDU relaterede data til deres bachelor- og specialeprojekter som led i udviklingen af perspektiver på learning analytics.

  Alt sammen med respekt for både forretningsmæssige, juridiske og etiske forhold.

  Fra 1. februar 2020 vil 3 studerende være tilknyttet Student Analytics Lab, foruden de 4 studentermedhjælpere der i forvejen er tilknyttet analyseopgaver i SDU Analytics.

  Læs mere her

  Redaktionen afsluttet: 09.01.2020