Skip to main content
Servicesider

EVU Fagtilmeldinger opdateret

Listen for EVU Fagtilmeldinger er blevet opdateret med nyt design og flere variable.

EVU Fagtilmeldinger er blevet opdateret med et par nye variable, så det nu er muligt at se, hvilket semester undervisningstilmeldingen dækker over samt indskrivningen på rammen.

Designet er forenklet, og filtreringsmulighederne flyttet over i filteret i højre side. Nogle variabelnavne er desuden ændret for at gøre dem lidt mere sigende.

Listen dækker kun over studerende på en studieordning.

Der er flere ønsker til listen, som ikke kan tilføjes på nuværende tidspunkt, da de kræver en større opdatering af hele grundlaget for listen. Dette tages op på et senere tidspunkt.

Redaktionen afsluttet: 10.03.2022