Skip to main content
Servicesider

Eksamensprotokol opdateret

Eksamensprotokol er nu opdateret med aktiviteter fra den seneste termin.

Den administrative liste, Eksamensprotokol, er nu opdateret med informationer om aktiviteter fra sommerterminen 2022.

Informationerne i listen bruges til timeafregning for interne bedømmere på SDU i forbindelse med deres aktiviteter som bedømmere på eksamensaktiviteter på SDU.

Eksamensprotokol er adgangsbegrænset af hensyn til GDPR, da listen indeholder følsomme og/eller fortrolige personinformationer om studerende ved SDU. 

Har du eller en kollega, behov for adgang til Eksamensprotokol? Så send en anmodning, med jeres nærmeste leder CC, til dataadgang@sdu.dk med følgende informationer:

  • Navn på den/de liste(r), der ønskes adgang til
  • Navn og mail på den/de person(er), der skal have adgang
  • Formål med adgang
  • Periode for adgang – bemærk SDU Analytics foretager halvårlig kontrol af fortsat relevant adgang
Redaktionen afsluttet: 13.09.2022