Skip to main content
Servicesider

SDU’s sampublikationer med ’The Global South’

Global South og SDG perspektiver.

Denne analyse undersøger forskellige parametre i de forskningssammenarbejder, som SDU har haft med lande i ’The Global South’ sammenlignet med de lande i resten af verden, som ikke hører under denne betegnelse.

Analysen sætter SDU i kontekst med verdensmål nummer 17, som omhandler ’Partnerskab for handling’, hvor et af delmålene er at øge videndeling mellem lande i nord og syd. Dette gøres med udgangspunkt i bibliometri, hvor blandt andet antallet af sampublikationer og citationer analyseres.

Analysen benytter data fra en periode fra 2012 til 2021. Heri indgår kun data om SDU’s publikationer, som er skrevet i samarbejde med andre institutioner.

Analysen dækker derfor ikke det totale antal publikationer, som SDU har publiceret.

sdus_sampublikationer_med_the_global_south

Analysen

Klik her

SDU Analytics' analyseportal

Klik her

Redaktionen afsluttet: 24.11.2022