Skip to main content
Servicesider

Rapporten Studenterårsværk (STÅ) beriget med information om fordelinger

Det er nu muligt at følge med i den løbende fordeling af den optjente STÅ.

SDU Analytics har udviklet en ny fane "fordeling" i STÅ-rapporten.

Se den opdaterede rapport her.

Her kan der ses hvordan den optjente STÅ fra de studerendes uddannelser, fordeles til institutter på hhv. eget fakultet og andre fakulteter.

Siden ”Fordeling” har to undersider:

  • "Fakultet" - fungerer som et overblik over fordelingerne på tværs af fakulteter. Her kan man se, at langt størstedelen af den fordelte STÅ, fordeles til institutter internt på fakultetet.

fakultet

  • "Modtagere af STÅ" - viser to grafer:

Den venstre (fordelt internt) viser hvilke institutter der modtager STÅ fra de udvalgte filtre.

Den højre (fordelt til andre fakulteter) viser hvor mange STÅ der overføres til de andre fakulteter.

Denne underside giver først mening når der er foretaget et valg i filtrene blandt Fakultet og/eller Uddannelse.

I de to grafer nedenfor, er uddannelsen Biomedicin udvalgt.

Til venstre ses det, at der internt på det naturvidenskabelige fakultet bliver fordelt mellem 4 institutter.

Til højre ses det at det sundhedsvidenskabelige fakultet modtager 57,8 STÅ fra Biomedicin pr. 30. juni 2022.

modtagere_af_staa

Der arbejdes fortsat på mulighederne for at berige webrapporten med yderligere informationer.

 

Er der spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte SDU Analytics STÅ-team via: sduanalytics@sdu.dk

For yderligere uddannelsesanalyser.

For alle SDU Analytics analyser.

Redaktionen afsluttet: 30.06.2022