Skip to main content
Servicesider

Løbende status på søgningen frem til 5. juli

Følg søgningen via KOT til SDU’s bacheloruddannelser.

Siden første uge af juni har man kunne følge søgningen via KOT til SDU’s bacheloruddannelser. Vi nærmer os nu ansøgningsfristen d. 5. juli, og samlet set er søgningen i disse dage i år ved at passere sidste års samlede søgning pr. 5. juli.
Der er dog store forskelle i søgningen på tværs af SDU’s fakulteter, campusser og uddannelser.

Hvis du er nysgerrig på søgningstallene, kan du følge med i den automatiske daglige opdatering her.

Hvis du er nysgerrig på vores bedste bud på, hvad søgningen pr. 5. juli betyder for tilbudte studiepladser pr. 28. juli og realiseret optag pr 1. oktober kan vi anbefale at følge med i vores prædiktionsmodel.

Bemærk, at du på SDU’s Analyseportal kan finde en række detaljerede webrapporter, hvor SDU Analytics prøver at besvare de mange vidensbehov vedrørende søgning, tilbudte pladser, optag og meget andet.

Alle tal fra SDU Analytics er validerede og kvalitetssikret, så godt som det er muligt for løbende procesdata. Flere af præsentationerne har afsnit, hvor du kan downloade tabeldata til excel, hvis du selv vil arbejde videre med tallene.

Når vi kommer til 5. juli vil UFM udmelde tal før vi kan gøre det som institution. Tallene fra UFM vil afvige fra SDU’s tal og ikke være så præcise for SDU, som de informationer, som vi kan udstille – og 5. juli-tallene forventer vi at have på plads d. 6. juli.

Hvis tallene giver anledning til spørgsmål kan du kontakte vores fælles mailboks: sduanalytics@sdu.dk

Søgningstal

med automatisk daglig opdatering

Klik her

Prædiktionsmodel

Klik her

SDU's Analyseportal

Klik her

Redaktionen afsluttet: 28.06.2023