Skip to main content
Servicesider

SDU oplever sin laveste ledighedsgrad siden 2007!

Ikke siden 2007 har dimittendledighed blandt SDUs nyuddannede kandidater været lavere. Det viser UFMs seneste ledighedstal.

Med en gennemsnitlig ledighedsgrad på 7% for 4.-7. kvartal, er den positive fremgang fortsat for 2021-årgangen, og årgangens ledighedsgrad er på niveauet med rekordåret 2007.

Ligeledes viser UFMs seneste ledighedstal også, at SDUs 2022-dimittendårgangens 3. kvartalsledighed er den laveste siden 2007/2008-årgangene.

1_SDUs_ledighedsgrad_for_kandidatdimittender_UFM_2007-2022

Det er i denne sammenhæng vigtigt at bemærke at den faldende ledighedsudvikling ses i hele sektoren. Således havde 2021-årgangen for hele universitetssektoren en ledighedsgrad på 6% for 4.-7. kvartal, mens 2022-dimittendårgangens 3. kvartalsledighedsgrad er 10%.

2_SDUs_ledighedsgrad_for_kandidatdimittender_UFM_2007-2022

På trods af SDUs positive ledighedsgrad, så betyder dette at SDU har den 3. højeste 4.-7. kvartalsledighedsgrad i universitetssektoren, som toppes af CBS og DTU – begge med ca. 3%. Mens både AAU og RUC har en højere ledighedsgrad end SDU.

Samme tendens ses for 2022-årgang, hvor SDU også har den 3. højeste ledighedsgrad for 3. kvartal, hvor AAU og RUC har en højere ledighedsgrad end SDU.

3_SDUs_ledighedsgrad_ift_de_syv_andre_universiteter_UFM_2007-2022

Alle fem prognosemodeller indikerer et fortsat fald i kandidatledigheden for SDUs 2022-årgang i 4.-7. kvartal. Den nuværende faldende ledighedstrend siden 2019 er historisk og uden fortilfælde i den observerede periode siden 2007.

Selvom ledighedsprognoserne for SDU-dimittender fra 2019 og fremad forudsagde et fald i ledigheden, viser de nyeste ledighedsdata, at virkeligheden i 2020 og 2021 har oversteget disse prognoser positivt.

4_SDUs_forventet_ledighedsgrad_maalt_i_4.-7_ kvartal_i_2022

Det skal ligeledes bemærkes at Danmarks bruttoledighedsprocent (hele arbejdsmarkedet) har været under 3% siden september 2021, men nu langsomt er begyndt at stige en smule.

Det bliver derfor spændende at følge de kommende kandidatdimittenders ledighedstal ift. den kommende tid.

5_Danmarks_nationale_arbejdsmarkedsledighed_DST_2007-2023

Disse opgørelser, og mange flere, kan ses i SDUAs webrapport

Overstående analyser og mange flere er muliggjort for SDU medarbejdere i SDUs webrapport. Her er det også muligt at finde tabeloversigter, download excelfiler mm.

Webrapport findes på SDUs Analyseportal.

Der skal anvendes en VPN-forbindelse og det anbefaledes at anvende Microsoft Edge som browser.

Skriv gerne til sduanalytics@sdu.dk hvis der er brug for hjælp og vejledning til den nye webrapport.

 

Næste opdatering:

Næste ledighedsopdatering forventes januar/februar 2024.

Spørgsmål og kommentarer eller hjælp til den nye webrapport kan stilles til sduanalytics@sdu.dk

Webrapporten

Klik her

Redaktionen afsluttet: 31.10.2023