Skip to main content
Servicesider
SDU Analytics

Endelige tal for bachelorsøgningen pr. 15. marts 2024

De sidste ansøgninger er nu indlæst til bachelorsøgningen pr. 15 marts 2024 – se tallene her!

15. marts 2024, kl. 12.00 var fristen for søgning til vurdering i kvote 2 til bacheloruddannelserne. Derefter har der været en administrativ sagsbehandlingsproces med at få de sidste brevansøgninger indført i systemerne.

Ved kvote2 fristen d. 15. marts 2024 for søgning til SDU’s bachelor- og professionsbacheloruddannelserne, har SDU modtaget 14.905 ansøgninger fra 9.219 ansøgere. Det er ca. 560 flere ansøgninger, svarende til en stigning på 4% i antallet af ansøgninger, sammenlignet med sidste år (2023).

SDU har modtaget 4.360 1. prioritetsansøgninger, det er ca. 280 flere 1. prioritetsansøgninger sammenlignet med 2023 og svarer til en stigning på 7%.

Stigning i søgningen er på grund af et øget antal udenlandske ansøgninger, mens antallet af danske ansøgninger er faldet.

Der gøres opmærksom på, at tallene alene afspejler søgningstallet ved fristen. Der er ikke foretaget en vurdering af, om ansøgningerne er kvalificerede, og i hvilket omfang ansøgerne kan optages. Nogle uddannelser er, f.eks. underlagt dimensionering og andre begrænsninger såsom optagelseskapacitet.

SDU Analytics har udarbejdet en række statusmaterialer med tendenser for søgningen, sammenlignet med tidligere år.

Dertil er der udarbejdet en webrapport med søgningsdata og en række baggrundsinformationer med mulighed for at filtrere på fakultet, campus, uddannelsesniveau samt at hente data ned i excel-format.

Tilgå webrapporten via knapperne til højre!

Afklarende spørgsmål mv. bedes henvendes til sduanalytics@sdu.dk

Webrapporten

Klik her

Statusnotat i PDF-format

Klik her

Statusnotat i tabel-format

Klik her

Redaktionen afsluttet: 18.03.2024