Skip to main content
Servicesider

Ny applikation vedrørende skærpede adgangskrav

SDU Analytics har i forlængelse af monitoreringen af testbaseret optag i januar 2020 lanceret en ny applikation, der giver indsigt i hvilke selektionseffekter skærpende adgangskrav har på hhv. uniTEST og adgangskarakter.

Applikationen har været præsenteret, sammen med Studieservice, på møder med fakulteterne i januar/februar i forbindelse med forberedelse af SDUs bacheloroptag ud en databaseret tilgang SDU’s ansøgningsfelt.

Applikationen er et typisk eksempel på decision intelligence, hvor data i en webpræsentation via datavisualisering og interaktivitet skal hjælpe brugeren til at træffe beslutninger.

Applikationen er derfor opbygget som en ”What-if”-simulering, der undersøger de optagenes kvalifikationer ift. deres adgangskarakter og uniTEST resultat ift. adgangskravene.
Brugeren har mulighed for selv at vælge grænseværdierne for adgangskarakter og uniTEST resultat.

Ligeledes er UFMs officielle optags- og ansøgningsinformationer, for SDUs uddannelser, indarbejdet i applikationen.

Det er muligt at filtrere/udvælge på SDUs fakultet, campus og uddannelsers for optagsårgangene 2019 og 2018 KOT 1. runde for den Koordinerede Tilmelding (KOT).

Find applikationen her.

Optagelsesselektion

Kontaktperson: Agner Holmbjerg Schibler, telefon 6550 8987, e-mail

Redaktionen afsluttet: 04.02.2020