Skip to main content
Servicesider

SDU Analytics har opsagt samarbejdsaftale med Damvad Analytics

Pr. 1. januar 2020 har SDU Analytics opsagt rammeaftale med Damvad Analytics om udvikling af maskinlæring.
Aftalen med Damvad blev efter EU udbud igangsat i januar 2019, hvorefter et tæt og til tider udfordret samarbejde løb frem til opsigelsen af kontrakten.

”Det er en vanskelig vurdering, hvornår man skal hjemtage en så stor udviklingsopgave, men kollegaerne har bevæget sig op ad en stejl indlæringskurve det seneste år, og vi udvikler fortsat vores kompetencer, hvorfor det er min vurdering, at kvaliteten i løsningen og processen i forhold til at få det rigtige produkt på plads til SDU gøres mest hensigtsmæssigt og effektivt som egen-udvikling. ” udtaler Analysechef Jacob Jensen.

Resultatet af samarbejdet med Damvad er en pilotmodel – den såkaldte blackbox model – der med stor præcision kan prædiktere en  individuel risikosandsynlighed pr måned. I første omgang på første omgang årsfrafald.
SDU Analytics har en demomodel kørerende lokalt, og forventer at demomodellen med månedlig opdatering kan gå i luften 7. maj 2020. Inden da skal et dev-udviklingsmiljø etableres plus et produktionsmiljø samt opsætning af automatisering af scripts og data.
Endvidere arbejder SDU Analytics videre på en egentlig driftsmodel med forøget datakvalitet, optimeret preprocessing, indarbejdelse af nye variabler samt flere prædiktionsindikatorer. Driftsmodellen forventes i luften i 2. kvartal 2021.

I forhold til udvikling af såkaldte whitebox modeller, der kan forudsige hvad har betydning for en given adfærd er SDU Analytics i en indledende og afsøgende fase.
Ambitionerne med at gøre SDU førende på udvikling af prædiktioner for studenteradfærd er fortsat uændret. 

 

Redaktionen afsluttet: 26.02.2020