Skip to main content
Servicesider

Fornemt internationalt besøg i SDU Analytics

International Ranking Officer Ineke Stoop fra Tilburg University i Holland er I uge 10 på Erasmus+ udveksling i SDU Analytics.

Ineke deltager primært i analysearbejdet vedrørende ranking og forskning i ugens løb, således deltager Ineke som en integreret del af arbejdet med kollegaerne.

Kollegaerne i SDU Analytics glæder sig til at lære nyt, og få nye perspektiver på vores virke, samtidigt håber vi at dette danner afsæt for en levedygtig stærk relation, hvor vi også fremover kan lære af hinanden på tværs af de to universiteter.

Fredag d. 6. marts kl. 13:30 kan alle andre på SDU få glæde af Inekes viden.
Ineke holder oplæg ved den uformelle  videndeling mellem analytikere på SDU.
Det sker i Winthers Garden.
SDU Analytics er vært ved en øl/vand og lidt snacks.
Alle er meget velkommen.

Læs om Tilburg University

Redaktionen afsluttet: 02.03.2020