Skip to main content
Servicesider

Altmetrics Explorer på fakultetsniveau

Når man kvantitativ måler på publikationer og citationer anvender man oftest klassiske bibliometriske analyser, hvor der eksisterer flere forskellige indikatorer, der belyser publicerings- og citationsmønstre.

Det tager typisk en længere tidsperiode i år at måle citationer for udgivelser, men der findes et alternativ, hvor der ikke måles i en længere tidsserie, men gives et mere tidsnært aktuelt udtryk for forskningens bevågenhed.

Det er Altmetrics, der ofte omtales som en proxy for forskningspubliceringens ”Social Media Impact”.

 

Altmetrics måler på en bred vifte af formidlingsplatforme, fx sociale medier som facebook, twitter, blogs, anvendelse i policy processer m.v.  Altmetrics er dermed ikke afhængig af faglige peer-reviews og langtrukne publiceringsprocesser, men giver et øjebliksbillede af, hvor meget samfundsaktører refererer forskningsbaserede udgivelser. Det er dermed et attraktivt alternativt resultatmål.

 

Nedenfor finder du link til Altmetrics for hvert fakultet:

Humaniora

Naturvidenskab

Samfundsvidenskab

Sundhedsvidenskab

Teknisk videnskab

SDU samlet

Redaktionen afsluttet: 18.05.2020