Skip to main content
Servicesider

Finansiering af Universiteternes forskning

SDU Analytics har kigget nærmere på Danmarks Statistiks officielle Forskningsstatistik og via en særkørsel analyseret finansieringen af de danske universiteters forskning og udviklingsarbejder.
FoU-analysen dækker perioden 2007 – 2017, og data vil opdateret, når Danmarks Statistik har nye data klar.

Alle fagområder har oplevet en stigning i forskningsmidler, hvor især naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknisk videnskab har oplevet en kraftig stigning.

Finansieringskilderne fra EU, Forskningsrådet og Organisationer og fonde har været stigende. Humaniora er eneste fagområde, der ikke oplever stigende finansiering fra Forskningsrådet.
Forskningsrådets finansiering er relativt betragtet i forhold til den samlede FoU-finansiering på universiteterne faldet over tid.

Læs analysen her.

Redaktionen afsluttet: 25.06.2020