Skip to main content
Servicesider

Analyse af bacheloroptag 2009-2020

Læs analysen på analyser.sdu.dk

Denne analyse af bacheloroptaget giver perspektiver i forhold til udviklingen hos andre danske universiteter, adgangskvotienter, kapacitet, dimittendproduktion, dimittendledighed samt udviklingen i befolkningens mobilitet og uddannelsesniveau.

Udgangspunktet er UFM’s opgørelser pr. 30. juli 2020 med data fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT), hvorfor der kan være mindre forskelle i metode og opgørelser i forhold til SDUs egne opgørelser. Derudover er data fra Danmarks Statistik anvendt.

Analysen giver overblik og indblik i KOTs grundtal om søgning og optag på de enkelte bacheloruddannelser.
Fokus er både optagelsen 2020 selvstændigt, men også det længere perspektiv for perioden 2009 – 2020 for perspektivere til optagets betydning for dimittendproduktion og dimittendledighed.

I analysen kan du derfor blive klogere på:

  • Universiteternes udvikling af antal optagne, i antal og som indeks, samt fordelt på hovedområder.
  • Udviklingen i optaget 2020 i relation til henholdsvis 2019 og 2016 – pointen er her få fokus på mønstre i tendenserne.
  • Analyse af udviklingen i adgangskvotient for uddannelser på universiteterne, med et særlig fokus på SDU.
  • Analyse af udviklingen i SDUs optagelseskapacitet for perioden 2017 – 2020 i forhold til 1 prioritetsansøgere og tilbudt plads.
  • Kontekst analyser af optaget i relation til dimittendledighed 1. kvartal, unges mobilitet, uddannelsesniveauet i Danmark og KOT-optaget historisk siden 1977.
  •  

    Læs analysen på analyser.sdu.dk

    Redaktionen afsluttet: 05.08.2020