Skip to main content
Servicesider

Forældres uddannelsesniveau

Meruddannelse er et årelangt og stadigt aktuelt tema i den danske uddannelsespolitik. Meruddannelse er således også en del af SDU’s strategiske rammekontrakt med UFM.
For at analysere udviklingen på SDU har vi udviklet en analytisk applikation, der giver mulighed for at se nærmere på henholdsvis moder og faders uddannelsesniveau for dimittender fra de danske universiteter i perioden 2007-2018.

Forældres uddannelsesniveau er registreret som:
Grundskole, Gymnasial, Erhvervsfaglig, Kort videregående, Mellemlang videregående og Lang videregående uddannelse (inkl. forskeruddannelse).

Dimittender fra SDU er sammen med dimittender fra AAU, dem der i særlig høj grad har opnået meruddannelse i forhold til deres forældre.
For SDU opnår 86% af kandidatdimittenderne et højere uddannelsesniveau end deres far, og 93% af kandidatdimittenderne opnår et højere uddannelsesniveau end deres mor.

Erhvervsfaglig uddannelse er den hyppigste forekommende baggrund for forældrene til SDU’s dimittender, henholdsvis 40% (far) og 33% (mor), mens en kandidatdimittend fra KU har en far med lang videregående uddannelse (30%) og en mor med en mellemlang videregående uddannelse (39%). Der er i analysen en række interessante mønstre på tværs af universiteterne. Gå på jagt efter mere viden om forældres uddannelsesniveau via applikationen, klik her.

Redaktionen afsluttet: 07.08.2020