Skip to main content
Servicesider

Studiejob får kandidater tidligt i arbejde

Se analysen her.

SDU Analytics har undersøgt effekten af arbejdserfaring under kandidatuddannelsen på senere beskæftigelse efter dimission. Analysen er baseret på kandidatdimittender for alle landets universiteter 2009-2016, og sammenkørt med hhv. gennemsnitlig indkomst på kandidatuddannelsen (grupperet i lav, mellem og høj indkomst), samt beskæftigelse hhv. 6, 12 og 24 måneder efter dimission.

Helt overordnet viser undersøgelsen, at dimittender med høj indkomst under kandidatuddannelsen, i højere grad formår at komme i beskæftigelse efter endt uddannelse sammenlignet med dimittender med lav eller mellem indkomst. Forskellen er mest markant de første 12 måneder efter dimission.

For SDU er forskellen i beskæftigelsesgrad for kandidater med lav indkomst vs. kandidater med høj indkomst på 28 procentpoint 6 måneder efter dimission (54% vs. 82%). Godt 1 ud af 4 dimittender havde lav indkomst i perioden, mens 2 ud 4 havde høj indkomst.

Både forskel i beskæftigelsesgrad, samt andelen af kandidatdimittender med lav, mellem og høj indkomst svinger på tværs af universiteter og hovedområder. Særligt ser det ud til, at samfundsvidenskabelige kandidatdimittender har prioriteret studiejob, hvilket bl.a. ses på CBS, hvor 7 ud af 10 kandidatdimittender (70%) har haft høj indkomst under studiet. På SDU’s samfundsvidenskabelige fakultet er den tilsvarende andel 65%.

For yderligere informationer gå til analysen.

Redaktionen afsluttet: 11.08.2020