Skip to main content
Servicesider

Mediehistorie om skæv kønsbalance på danske universiteter

UFM offentliggjorde i denne uge en rapport om den skæve kønsfordeling på universiteterne.
Link til UFMs rapport.

I forlængelse heraf bragte Berlingske en artikel, hvor man får indtrykket af at SDU er nr. 3 på listen af danske universiteter.
Artiklen er bag betalingsvæg.

Spørgsmålet er i midlertidig om man ved at sammenligne samlede institutioner, der har forskellige forskningsområder, rent faktisk foretager en hensigtsmæssig benchmark. RUC og KU ser ud til at klare sig bedre end SDU, men hverken RUC eller KU har et teknisk hovedområde, hvor der traditionelt indtil videre har været en marginal kvindeandel.

På opfordring fra dekan Jens Ringsmose fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har SDU Analytics undersøgt, hvordan SDU ville se ud, hvis vi fraregner Det Tekniske Fakultet. Gør man det regnestykke, og dermed skaber en mere lige benchmark med RUC og KU opnår SDU for lektorerne samme niveau som RUC på 1. pladsen.

Gransker man Talentbarometret nærmere kunne noget indikere, at kvinder, der bliver erklæret kvalificeret til en stilling, er noget bedre end deres mandlige ”medkvalificerede”. Det forekommer at være en tendens, at kvinder, der bliver erklæret kvalificeret til en stilling, har større sandsynlighed for at få stillingen end de kvalificerede mænd. På lektor og adjunktniveau har kvinderne markant større sandsynlighed for at få stillingen. Der bør dog fortsat være fokus på, at kønsfordelingen er skæv på universiteterne, også på SDU, særligt på professorniveau.

Link til kønsopgørelsen.  

SDU Analytics leverede analysen samme dag, som Det Samfundsvidenskabelige Fakultet spurgte, og er et godt eksempel på vores agile håndtering af de aktuelle vidensbehov, der kan opstå i organisationen.

Redaktionen afsluttet: 24.09.2020