Skip to main content
Servicesider

Forskning i 2020

2020 har på mange måder været et meget anderledes år. Applikationen 'Research in 2020' forsøger at tage pulsen på forskningen i år holdt op imod tidligere år. Dette gøres gennem tre forskellige perspektiver: Publiceret forskning fra SDU og de andre danske universiteter, medietilstedeværelsen af SDU's forskere og den generelle udvikling af preprints på forskellige preprint servere.

Overordnet set tyder analysen på, at SDU i 2020 har holdt omtrent den samme kadence som de foregående år, når det kommer til antallet af publikationer og medieoptrædener. Specielt viser analysen også, at f.eks. Klinisk Institut, ikke overraskende, fik særlig stor mediebevågenhed i foråret og igen i efteråret.

Analysen er tilgængelig for alle ansatte på SDU og kan findes her på analyser.sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 03.12.2020