Skip to main content
Servicesider

GreenMetric Bæredygtighed, SDU er nr. 12 i verden!

SDU er officielt rangeret som nr. 12 i 2020 på UI Green Metrics rangliste over verdens mest bæredygtige universiteter ud af 922 deltagende universiteter fra hele verden. Mange af de europæiske universiteter har i år forbedret deres bæredygtige indsats og dermed også deres placering. Trods hård konkurrence har SDU dog bibeholdt sin placering i top-50 på verdensplan.

Green Metric er en formålsbestemt ranking der evaluerer universiteternes bæredygtige præstationer inden for både uddannelse, forskning og organisation målt på en række forhold indenfor 6 kategorier.

SDU har forbedret sin placering med 27 pladser, fra nummer 39 til 12, blandt de universiteter som deltog i 2020. Det skyldes særligt at SDU har forbedret sig inden for tre kategorier: affald, transport og uddannelse. Forbedringen af SDU’s placering skyldes både en bredere afrapportering af igangværende tiltag, men også nye tiltag:

  • SDU har forbedret affaldssortering på campus, herunder med nye affaldsstationer med 4 fraktioner – læs mere om dette nedenunder.
  • SDU har flere initiativer som stiler mod at reducere brugen af papir og plastik – læs mere om dette nedenunder.
  • SDU har flere igangværende, nyopstartede og kommende initiativer, i form af gode cykelfaciliteter og motivere til grønnere transportadfærd – læs mere om dette og nyere tiltag nedenunder.
  • SDU har afholdt flere events og arrangementer om verdensmål og bæredygtighed, som både skaber fokus på bæredygtighed, men også er med til at gøre SDU grønnere – læs mere nedenunder.

Green Metric no 12

Siden 2019 har over 100 nye universiteter valgt at tilslutte sig Green Metrics ranking, og mange store anerkendte universiteter deltager allerede. Interessen for denne type ranking er stigende både internationalt og blandt europæiske universiteter. Det europæiske engagement ses også ved at der er mange europæiske lande repræsenteret blandt toppen af listen. Det viser også, at mange universiteter har taget den grønne dagsorden til sig og arbejder aktivt med at forbedre deres bæredygtighed.

Herunder kan du læse mere om, hvordan SDU klarer sig i de enkelte kategorier:

1. kategori: Setting & Infrastructure

Her klarer SDU sig relativt godt grundet rationen af åbne områder ift. mængden af bygninger på Campus Odense, samt rationen af grønne områder med græs og skov. Siden sidste år har SDU fået flere afvandings-områder i form af flere nye søer på campus. Dertil er der tale om en mindre forbedring grundet afrapporteringen af SDU’s udgifter til bæredygtighedstiltag, som i 2019 var lavt sat (2020-svaret medtager stadig ikke alle typer udgifter). Det skal også nævnes at SDU gør mange ting, som ikke resulterer i flere udgifter, men stadig taler direkte ind i verdensmålene – fx øget biodiversitet, indkøb af bedre, men færre printere, og generel omstilling af planlagte udgifter med fokus på bæredygtighed etc.

Samlet scorer SDU 1000 ud af 1500 point – hvoraf flere universiteter på top ti scorer lavere.

2. kategori: Energy & Clima Change

Her klarer SDU sig godt af flere grunde. Både grundet anvendelsen af systemer til at monitorere energiforbruget, og energieffektive/grønne installationer af fx bevægelsescensorer, ventilationssystemer, samt udnyttelse af naturligt lys. Hertil scorer SDU blandt andet højt på rationen af elektricitets forbrug, set i forhold antallet af ansatte og studerende.

SDU scorer 1675 ud af 2100 point – hvoraf flere universiteter på top-10 scorer lavere.

3. kategori: Waste

Her klarer SDU sig over gennemsnittet for top-50. Det skyldes blandt andet det forhold, at en stor andel af affaldet sorteres på campus. Teknisk Service sorterer ”bag scenen” alt affald i op mod 32 fraktioner for at sikre genanvendelse mest muligt. Særligt ligger forbedringen for 2020 i de nye affaldsstationer ude på campus som sorterer affaldet i 4 fraktioner, samt flere initiativer for at reducere brugen af papir og plastic. Herunder kan nævnes nye og færre printere, vandstationer med opfordring til brug af drikkedunke, håndblæsere på toiletterne mm. Kantinen er gået væk fra engangsbestik og plastickrus og der er flere tiltag i den nye indkøbspolitik som sigter mod mindre plast og engangsmaterialer.

SDU scorer 1725 ud af 1800 – på lige fod med mange i top-10.

4. kategori: Water

Her klarer SDU sig over gennemsnittet for top-50. Det skyldes både det offentlige system til rensning af spildevand, men også etableringen af afvandingsområder (søer), men især den udbredte brug af vandbesparende installationer på håndvaske og toiletskyl. Det virker måske banalt i Danmark, men internationalt er det en høj standard at have det overalt. Her er der ikke forbedret siden 2019, da SDU allerede scorede i top på alle indikatorer. Generelt er der mange i toppen af listen der scorer maksimalt point i denne kategori, det skyldes højst sandsynligt at baren er sat lavt, grundet store variationer i universiteternes nationale vilkår.

SDU scorer 1000 ud af 1000 – hvoraf enkelte på top-10 ligger under.

5. kategori: Transportation

Her klarer SDU sig lidt over gennemsnittet. Det skyldes blandt andet det høje antal som cykler til og fra campus, men især i år er det afrapporteringen af SDU’s tiltag mod grønnere transport som alternativ de mange biler på campus. Udover etableringen af den nye letbane, gør SDU meget for at sikre gode faciliteter for cyklister i form af både cykelstier og overdækket cykelparkering overalt på campus. Dertil er der gjort plads til en cykelmekaniker på campus (Folkebo Cykler), som også jævnligt kommer rundt til de forskellige kontorer og tilbyder eftersyn af cykler. Derudover har SDU som noget af det nyeste indgået i udarbejdelsen af en samkørselsapp, som incitament til at få kolleger til ”carpoole” enten til og fra job og/eller møder uden for campus (NaboGo).

SDU scorer her 1550 ud af 1800 – hvoraf flere i top-10 scorer lavere.

6. kategori: Education

Her har SDU forbedret sig en del siden sidste år, selvom det samlet set ikke placerer SDU i top, set i forhold til resten af top-50. SDU scorer i top på enkelte indikatorer i kategorien, blandt andet en høj andel af både fagudbud og forskning der relaterer sig til bæredygtighed eller inddrager verdensmålene. Dertil kommer SDU’s offentlige hjemmeside, som spreder budskabet og øger transparensen omkring arbejdet med verdensmålene på tværs af universitetet. Særligt har SDU forbedret sig grundet et stigende antal af events med fokus på bæredygtighed og verdensmål. Eksempler på SDG-events er: SDG Camp 2020, Inspirationsprisen, SDU bevæger sig, SDG Debat, SDG Ugen. I den forbindelse har SDU faciliteret en indsamling af ideer via en digital forslagskasse, som i januar havde modtaget over 200 forslag. Hovedparten af henvendelserne var projekter og initiativer, der kan gøre SDU grønnere, sundere og mere mangfoldig som arbejdsplads og som studiested.

SDU scorer 1425 ud af 1800 point, hvilket ligger under gennemsnittet for top-50 og under næsten alle i top-10. Det skyldes blandt andet at SDU endnu ikke har en færdig klimarapport, samt et relativt lavt antal studenterforeninger med en grøn dagsorden – vel og mærke som SDU har kendskab til.

Læs mere her.

G12 certificate

Redaktionen afsluttet: 09.12.2020