Skip to main content
Servicesider

Adgang til Labor Intelligence Tool lukkes ned

SDU Analytics har med udgangen af 2020 opsagt abonnementet på Damvads Labor Intelligence Tool (LIT) efter en evaluering af en beskeden anvendelse i forhold til licensomkostningerne.

Adgangen til LIT var en del af Projekt Advanced Analytics 1.0, hvor forskellige datadrevne løsninger testes til fremme af forretningsudvikling og som support til ansatte og studerende.

LIT er en dansk variant af tilsvarende redskaber, der anvendes i udlandet, hvor maskinlæring konverterede jobopslag på det danske arbejdsmarked til en near time databaseret forståelse af de kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet.

Der var dog meget få studerende, og meget få vejledere, der anvendte løsningen. LIT fandt heller ikke vej til anvendelse på andre uddannelsesinstitutioner i denne abonnementsform.

Muligvis er løsningen for præmatur i en dansk kontekst i forhold til at forholde sig til en datadokumenteret efterspørgsel i forhold til uddannelsers relevans for aftagerne, da der for den enkelte studerende, og for udviklingen af uddannelser, også er andre perspektiver, som kan fylde mere. Det kan også være at der er behov for en mere skræddersyet small analytics tilgang – hvilket Damvad nu har udviklet til dem, der fortsat måtte have et ønske om at tilkøbe sig de bagvedliggende informationer. Læs mere på her.

For SDUs vedkommende er der til analytisk brug i forhold til ledelsesinformation og monitorering af udviklingen af arbejdsmarkedet fundet en alternativ løsning.

SDU Analytics vil således fortsat kunne levere aktuel ledelsesinformation om udviklingen på arbejdsmarkedet.

Redaktionen afsluttet: 05.01.2021