Skip to main content
Servicesider

Din guide i en verden af mange data og forskellige systemer

SDU Analytics er SDU’s centrale analyseenhed og vi arbejder med data og analyser på tværs af alle forretningsområder på SDU.

Det betyder også, at der er rigtig mange indsigter at hente, men det kan til tider være vanskeligt at overskue, hvor man finder de forskellige tal.

SDU Analytics samler løbende alle vores leverancer på websiden analyser.sdu.dk 

Uanset hvilket system, der er fødekilde, eller hvilket format som vores leverance har, hvis det findes, så findes det her!

Dermed har alle SDU’s ansatte på denne webside mulighed for at se, og i langt de fleste tilfælde også mulighed for at tilgå, de analytiske præsentationer.

Vi udvikler løbende vores analytiske præsentationer til de forskellige hensyn i diverse beslutningsprocesser på SDU.

Vi har på analyser.sdu.dk etableret følgende overordnede indgangsdøre:

  • SDG-relaterede analyser, der kan perspektivere SDU’s indsatser med vores mål, verdensmål og SDG’ere. Direkte link
  • Forskningsrelaterede analyser, der kan perspektivere SDU’s forskning, bibliometri og forskningsfinansering m.v. Direkte link.
  • Whitebook – SDU’s nøgletal og interne studiestatistik med opgørelser til uddannelsesområdet, eksempelvis uddannelseskvalitet. Direkte link.
  • Benchmark af de danske universiteter på forskellige nøgletal samt belysning af forskellige forhold og udviklinger på universiteterne. Direkte link.
  • International Ranking – her er bade analyser og publikationer, der belyser udviklingen for SDU og andre universiteter i et internationalt perspektiv. Direkte link.
  • Compliance / accountability data for udvalgte forretningsområder på SDU, herunder what-if-tools til scenariebrug. Direkte link.
  • Samfund & kontekstanalyser, som belyser SDU outreach samt eksterne forhold, som kunne rumme potentialer eller barrierer. Direkte link.   
  • Overblik i forhold til de store temaer på SDU, hvor vi på tværs af ovenstående indgange samler forskellige analytiske præsentationer. Direkte link.   
  • Relevante eksterne datakilder, der belyser covid-19-påvirkning, verdensmål, forskning, uddannelse, internationale ranglister m.v. Direkte link.

Vi ved, at det er svært at skaffe sig et overblik i forhold til de mange muligheder, så kontakt os gerne for feedback, hjælp, spørgsmål og bemærkninger.

Vi deltager også gerne i møder, holder oplæg og mini-workshops i forhold til de mange data og analysemuligheder.

Kontakt os via mail sduanalytics@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 22.03.2021