Skip to main content
Servicesider

Socioøkonomisk baggrund for ansøgere til SDU

Via en særkørsel hos Danmarks Statistik for ansøgere til SDU’s bacheloruddannelser i perioden 2017 – 2020 belyses SDU’s optagelsesproces i forhold til ansøgernes socioøkonomiske baggrund.

Det er et tema som i omgivelserne er dukket op fra tid til anden, når der er fokus på optagelsessystemerne ved de videregående uddannelser.

Analysen opdeler ansøgerne i syv kategorier.

  • Gruppe 1: Studerende optaget via kvote 2
  • Gruppe 2: Studerende, optaget via kvote 1, som samtidigt også  havde ok til optagelse i kvote 2
  • Gruppe 3: Studerende, optaget via kvote 1, men afvist ansøgning i kvote 2
  • Gruppe 4: Studerende optaget via kvote 1 (søgt efter kvote 2 fristen / ikke vurderet i kvote 2)
  • Gruppe 5: Studerende optaget i 2. runde efter 28. juli
  • Gruppe 6A: Ansøgere, som har takket nej tak til en tilbudt studieplads på SDU, og derfor ikke er optaget
  • Gruppe 6B: Ansøgere, som SDU ikke har tilbudt en studieplads, og derfor ikke er optaget

Gruppe 6 er ansøgere, der ikke er optaget.
Denne gruppe er underopdelt i A) ansøgere der takkede nej til et studietilbud på SDU, og B) ansøgere, som SDU ikke gav et studietilbud.

Analysen viser fordeling på forældrenes uddannelsesniveau, forældrenes indkomst, familietype, herkomst, karakterer i 9.klasse for henholdsvis matematik og dansk.

Analysen identificerer mindre variationer, men finder ingen indikationer af bias.

Det er ikke muligt at skaffe samme type af data fra andre institutioner, og analysen viser derfor, hvorledes de socioøkonomiske faktorer fordeler sig for ansøgere til SDU.

Analysen er udarbejdet af studentermedhjælperne Line Fjord Nielsen og Louise Rasmussen i SDU Student Analytics Lab.

Spørgsmål kan stilles via mail til sduanalytics@sdu.dk

Læs analysen på analyser.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 06.04.2021