Skip to main content
Servicesider

Ny applikation omhandlende tværfaglig forskning på SDU

På SDU sker en del af forskningsaktiviteten som samarbejde mellem forskellige institutter. Det kan både mellem være institutter på samme fakultet, men også som samarbejde mellem institutter på forskellige fakulteter.

SDU Analytics har lavet en applikation vedr. dette tværvidenskabelige samarbejde.

I applikationen ses der på samarbejde inden for publikationstyperne tidsskriftsartikler, bog kapitler samt bøger. Der ses en status for det seneste år samt også udviklingen i tværfaglig forskning over tid. Yderligere ses der på bilaterale samarbejdspartnere på fakultetsniveau samt på institutniveau inden for samme og andre fakulteter.

Applikationen kan tilgås på analyser.sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 12.04.2021