Skip to main content
Servicesider

Nye tal for dimittenders arbejdsmarkedsstatus

UFM har opgjort nye ledighedstal. Og for første gang er dimittendårgang 2020 repræsenteret med første kvartals ledighedstal.

Desværre, men ikke overraskende, med en højere første kvartalsledighed end de tidligere årgange.

I SDU Analytics har vi opdateret vores prædiktion og modellerne forudser, at dimittendårgang ved opgørelsen for complianceopgørelsen for gennemsnitlig dimittendledighed beregnet for 4.-7. kvartal vil opleve et ledighedsniveau på 15%, hvilket er højere end tidligere årgange.

Sammenligning med de øvrige universiteter er muligt i applikationen på analyser.sdu.dk.

Et mere nuanceret blik på dimittendårgang 2020's overgang til arbejdsmarkedet kan man tilgå i vores månedlige monitorering af Arbejdsmarkedsstyrelsens forløbsdata, som vi modtager hver måned fra Danmarks Statistik.

Vi har netop modtaget de data vi først kunne forvente i maj om status for dimittender pr. februar 2021. Det er near time data, der er så tæt på real time som det er muligt. Vi får typisk disse data lidt før kommuner og andre interessenter.

Vi følger dimittenderne på SDU niveau, fakultetsniveau, campus og uddannelsesgrupper i forhold til om dimittenderne er i fuldtidsbeskæftigelse, deltidsbeskæftigelse eller ledige.

I forhold til fuldtidsbeskæftigelse oplevede vi en stagnation i perioden december-januar, mens store dele af landet var lukket ned pga. coronapandemien. De nye tal for februar 2021 viser, at nu er der igen muligheder på jobmarkedet.

Pr. februar 2021 er 62% af SDU’s dimittender aktuelt i fuldtidsbeskæftigede. Det spænder over ganske forskellige niveauer.

Dimittenderne fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har fra august 2020 ligget markant højere end de øvrige SDU dimittender, og pr. februar 2021 er 77% i fuldtidsbeskæftigelse.

Dimittenderne fra Det Tekniske Fakultet har ligeledes fra august 2020 haft høje beskæftigelsestal, således pr. februar 2021 er 67% i fuldtidsbeskæftigelse.

Dimittenderne fra Det Naturvidenskabelige Fakultet har gennem hele perioden fra august 2020 haft en stabil vækst, og nu er 64% i fuldtidsbeskæftigelse.

Dimittenderne fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har ligeledes gennem hele perioden fra august 2020 haft en stabil støt vækst, og nu er 62% af dimittenderne i fuldtidsbeskæftigelse.

Dimittenderne fra Det Humanistiske Fakultet har det sværere end andre SDU-dimittender, og niveauet forekommer at stagnere fra januar 2021 til februar 2021, hvor 41% af dimittender er i fuldtidsbeskæfigelse.

Se udviklingen nærmere i detaljer i applikationen på analyser.sdu.dk.

SDU Analytics opdaterer løbende applikationer, der indeholder data for dimittenders arbejdsmarkedsstatus.

Redaktionen afsluttet: 29.04.2021