Skip to main content
Servicesider

Rettelse i applikation vedr. tværfaglig forskning

Analyse af forskningspublicering på SDU, tværvidenskabelig forskningspublicering.

I applikationen Mulitidisciplinarity in SDUs Research Production er Executive summary er blevet opdateret mandag den 17. maj. Det var en gammel version af Executive Summary, der ved en fejl var kommet med i applikationen ved seneste opdatering.

Applikationen er ved at gennemgå en ændring, hvor de tværfaglige centre (D-IAS, CPop osv) vil blive sidestillet med fakulteterne i stedet for, som nu, at være sidestillet med institutter på de fakulteter, hvor centrene administrativt er forankret.

Redaktionen afsluttet: 20.05.2021