Skip to main content
Servicesider

Opdaterede ledighedstal fra UFM

Måske et håb for dimittendårgang 2020

UFM har frigivet nye ledighedstal for 2. og 5. kvartal efter dimission for henholdsvis dimittendårgange 2019 og 2020.

Derfor har vi opdateret vores applikation med prædiktion af ledighed.

Kvartalsledigheden for dimittendårgange fra SDU

Kvalitetsledigheden for dimittendårgange fra SDU

De højere første kvartalsledighedstal for dimittendårgang 2020 sammenlignet med tidligere dimittendårganges førstekvartalsledighed har haft opmærksomhed.

Det er derfor en god nyhed at dimittendårgang 2020 i forhold til netop frigivet UFM opgørelse af 2.kvartalsledighed, at dimittendårgang 2020 er på niveau med dimittendårgang 2019.

En ledighedsgrad på 29% for SDUs dimittender efter 2. kvartal er fortsat højere end sektoren (27%), og niveauet for dimittendårgang 2019 og 2020 er fortsat højere end for tidligere dimittendårgange, men der er grund til forsigtig optimisme.

Den optimisme kommer af, at vi måned for måned følger overgang til arbejdsmarkedet for dimittendårgang 2020 – og der ser forårets bevægelser mere positive ud end situationen i vinters.

Monitoreringen af overgang til arbejdsmarkedet ses her.

For dimittendårgang 2019 ser udviklingen i ledighed også ud til nærme sig mere normale niveauer efter nogle bekymrende høje ledighedsniveauer i de forudgående kvartaler.

SDU Analytics følger løbende UFMs opdateringer af ledighedstal, og vi opdaterer derfor de forskellige applikationer, hvori disse data indgår.

Der har dog i foråret 2021 kunne opleves nogen forsinkelse på visse af opdateringerne i applikationer der anvender UFMs ledighedsdata på uddannelsesniveau, hvilket vi bestræber os på at undgå i efteråret 2021.

Redaktionen afsluttet: 29.06.2021