Skip to main content
Servicesider

Søgningen via KOT 5. juli

Søgning via KOT til SDU’s bacheloruddannelser.

Opdatering kl. 20:45:

Nu er ansøgningsapplikationen til rådighed igen og opdateret med dagens
5. juli ansøgninger. 

Bemærk at tallene kan afvige fra UFMs tal, søgningsdata er procesdata.

Ansøgerne har kunne ændre prioritet, tilføjet eller fjernet uddannelser fra deres søgning m.v.

Sagsbehandlingen ændrer ligeledes i data undervejs i optagelsesprocessen ift. adgangskrav og adgangsbegrænsing, clearing mellem ansøgninger til flere institutioner m.v.

D. 28. juli oplyses optagelsesberettigede ansøgere om tilbudt studieplads, på højest mulige prioriteret uddannelse, hvor adgangsbegrænsning tillader dette.

- - - - - - -

Opdatering kl. 19:00:

Status på søgningen 5. juli fordelt på fakulteter, campusser og uddannelser. Ansøgninger og førsteprioritetsansøgninger.
Notat.
Bilag med alle uddannelser.

Det forventes at KOT ansøgningerne er indlæst i SDU’s systemer inden så længe, og så vil det være muligt at tilgå data i applikationen her.

Bemærk:
Du skal være logget ind på SDUs netværk via VPN for at få adgang.

Tallene vil afvige fra UFMs data, da der er tale om procesdata til optagelsesprocesserne ved SDU, hvor både ansøgerne kan ændre forhold og hvor sagsbehandlingen kan ændre i forholdene bag tallene.

- - - - - - -

Opdatering kl. 16.30:

UFM har offentliggjort notat med tal bag søgningen 5. juli.

Bemærk at alle uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark, uanset uddannelsesniveau, har en mindre søgning pr. 5. juli i år end i 2020.

SDU Analytics har sendt en første orientering til Rektorsekretariatet.

Mere info følger senere på dagen.

- - - - - - -

Opdatering kl. 13:00:

I år har 93.388 søgt ind på en videregående uddannelse. Der er tale om et mindre fald på en procent i forhold til sidste år.

UFM forventer at frigive data kl. 15:30.

Vi skal nok holde os til for at give oplysninger om søgningen til SDU.

Link til UFM's pressemeddelelse.

- - - - - - -

Oprindelig nyhedstekst:

Den Koordinerede Tilmelding har frist for søgning til videregående uddannelse mandag d. 5. juli kl. 12:00.

Du kan i denne nyhed følge med i udviklingen omkring 5. juli-tallene:

  • Fra morgenstunden: Vores applikation med søgningstal er lukket sådan at der ikke sker misforståelser ved fx at tro at tallene fra i går er dagens tal.
    Vi åbner adgangen til applikationen, når dagens 5. juli KOT data er indlæst i SDUs systemer. Det forventes at være muligt først på aftenen.
  • Snarest muligt efter UFM har offentliggjort årets søgning har vi de første hovedtal for sektoren præsenteret her på siden.
  • Snarest efter at UFM har offentliggjort 5. juli tal på uddannelsesniveau er vi klar med en opdatering på SDU’s tal ift. uddannelser, campusser, fakulteter m.v. ift. udviklingen siden sidste år.
  • Når 5. juli KOT er indlæst i SDU’s systemer åbner vi for adgangen til vores ansøgningsapplikation.

Denne nyhedsside opdateres i løbet af 5. juli i henhold til ovenstående.

Bemærk at søgningen pr. 5. juli er procesdata, hvor både ansøgeres ændringer (fx af prioritet eller tilbagekaldelse af ansøgning) og sagsbehandlingen betyder, at tallene vil være i naturlig bevægelse.

Der er ikke en en-til-en-sammenhæng mellem niveauet på søgningen og årets optagelse, da flere uddannelser har adgangskrav og adgangsbegrænsninger, ligesom ansøgere, der tilbydes en studieplads 28. juli ikke nødvendigvis vælger at tage i mod tilbuddet.

Den 28. juli offentliggøres tilbudte pladser – herefter kan der være 2. rundeoptag på udvalgte uddannelser med ledige studiepladser - og d. 1. oktober opgøres årets optag officielt.

Spørgsmål til tallene kan ske til Tommy Laugesen ( tlau@sdu.dk  / +45 6550 1239 ) eller Jacob Jensen ( jac@sdu.dk  / +45 9350 7069 )

 

Eksterne analyser:

EVA: Unges begrundelser for studievalg, juli 2021

DEA: Tendenser i unges søgning til videregående uddannelse, juli 2021

Redaktionen afsluttet: 04.07.2021