Skip to main content
Servicesider

Tre aktuelle business analytics indsigter

Uddannelsesområdet kan belyses med data på mange måder. Her i nyheden finder du tre eksempler.

Der er mange data på bordet i øjeblikket vedrørende KOT bachelor søgning og optag.

Nedenfor listes tre forskellige slags produkter med data, som belyser sammenhænge mellem den studerende karaktergennemsnit (kvotient), karakterkrav (adgangskvotienter) og de studerendes søgeprioriteter:
Du skal være logget ind på SDUs netværk via VPN eller via fysisk campus for at kunne tilgå nedenstående links.

Simulering af forholdet mellem karakter og optag

Betydning af ansøgeres kvotient i forhold til optag på SDU (og sammenligning med andre danske universiteter): Adgangskvotienter for SDU 2021 KOT 1. runde

I applikationen er der "slider", hvor du kan flytte på kvotienten og se hvad det betyder for, hvilke uddannelser som kvotienten giver adgang til.

Deep dive: Uddannelser med og uden adgangskvotient

Til dem der vil dybere ned i sammenhængene, er der udviklet en applikation som kigger nærmere på adgangskvotienter, inkl. sammenligning med andre danske universiteter: Uddannelser med og uden adgangskvotient 2021

SDU er ikke de "dygtige" unges førstevalg

En kort analyse af sammenhæng mellem ansøgers kvotient og prioriteringer: Kvotient og prioritet KOT 2021

Andre relevante opgørelser for søgning og optag (business intelligence)

Mange flere indsigter

 

Er du nysgerrig på hvad data kan gøre for jer? Står vi gerne til rådighed og kan give en præsentation af data tilpasset jeres behov.

Kontakt Maria Tværgaard på mail for at booke en analytiker.

Redaktionen afsluttet: 19.08.2021