Skip to main content
Servicesider

Gymnasiale fagkombinationer samlet i et analyseredskab

Gymnasieskolerne har forskellige fagretninger, nu kan vi være mere nysgerrige på hvad gymnasieeleverne har haft af fag.

SDU Analytics har lavet et eksplorativt analyseredskab, der indeholder informationer på fagkombinationer og niveau for de sidste 10 års dimittender fra de gymnasiale institutioner (kun STX, HHX og HTX, da HF- og EUD-dimittender ikke indberettes med fagkombinationer).

Konkret indeholder applikationen informationer om:

  • Årgang for dimission (2011-2020)
  • Antal dimittender
  • Navn og beliggenhedskommune for gymnasial institution
  • Fagkombination og fagniveau

Datakilden er Børne- og Undervisningsministeriets side om Uddannelsesstatistik, hvor der bl.a. er publiceret en lang række data om det gymnasiale område. Data på dimittenders fagkombinationer er for nogle institutioner ikke registreret i 2019 og 2020, men Styrelsen for IT og Læring er blevet gjort opmærksom på problemet.

Analysen er tilgængelig for alle SDU-ansatte og kan tilgås direkte her.

Eller via analyser.sdu.dk under fanen 'Uni benchmark'

 

For spørgsmål eller kommentarer kontakt gerne:
Bruno Mølgaard Geertsen, e-mail: bruno@sdu.dk, Tlf.: 6550 2085 / 9350 7065

Redaktionen afsluttet: 03.09.2021