Skip to main content
Servicesider

uniTEST: Resultatanalyser, deltagelse og selektion 2021

Resultatanalyser af uniTEST 2021 viser samme tendens som i 2020 – men der er forskelle.

Resultatfordelingen i uniTEST 2021 er meget ens med resultatfordelingen i 2020, med 14 % flere deltagelse i 2021. Det er den ordnet resultatanalyse, men der er forskelle hvis der kigges nærmere på tallene.

2021 har på mange måder været et specielt ansøgningsår – især for de mange unge, som ønsker en videregående uddannelse.

Hele skoleår med hjemsendelse, aflyste prøver og eksaminer, samt opfordringer til at de unge søgte tidligere og bredere. Dette tog de unge til sig og KOT-kvote 2 søgning var rekordsøgning - ikke blot på landsplan, men også på SDU.

Denne trends kan også aflæses på uniTEST-deltagelsen 2021, som nu er tilgængelig for SDU-ansatte.

14 % flere deltagelse for SDU, men store forskelle mellem fakulteterne.

Sundhedsvidenskab havde 24% mere deltagelse i 2021 ift. 2020. Men også Naturvidenskab, Humaniora og Samfundsvidenskab havde alle forøget deltagelse. Teknik var lig 2020-deltagelsen.

Selve resultatfordelingen af uniTEST i 2021 er meget lig 2020-fordelingen, dette gør sig gældende på tværs af de fem fakulteter.

Der er større svingninger i både resultatfordelingen og deltagelsen på uddannelsesniveau, men for mange af uddannelserne, skyldes dette mængde af ansøgere, hvor en person eller et resultat kan skubbe til det overordnede billede.

Dyk ned i resultater

Rapporten indeholder bl.a. følgende overblik og analyse:

  • Resultatfordeling af uniTEST
  • Deltagelsesopgørelser
  • Korrelationsanalyse af uniTEST score og gymnasiekaraktergennemsnit
  • Opgørelser fordelt på: køn, ansøgningsprioritet, adgangstype
  • Selektionsmulighed på hhv. uniTEST resultat og gymnasiekaraktergennemsnit

Det er muligt at foretage analyser på både, campus, fakultet eller uddannelsesniveau.

Bemærk at data er procesdata og at der kan opstå afvigelser.

Vær særlig opmærksom på at en ansøger kan have flere ansøgninger (og derved mere end en uniTEST deltagelse).

Dette betyder at unik data er på uddannelsesniveau, men ikke når der aggregeres på tvær af uddannelse/fakultet/campus mv..

Læs rapporten på analyser.sdu.dk – direkte link.

Redaktionen afsluttet: 09.09.2021