Skip to main content
Servicesider

Bestandlisten er online og GDPR-compliant

Bestandlisten, der understøtter det administrative arbejde med bl.a. at målrette information til grupper af studerende, er atter online i en GDPR-compliant udgave.

Bestandlisten, der understøtter det administrative arbejde med bl.a. at målrette information til grupper af studerende, er atter online i en GDPR-compliant udgave.

Listen bruges bl.a. til at understøtte fakulteterne og Studieservice i at målrette information til de rette studerende, og dermed begrænse informationsflowet til studerende, så de ikke modtager information, der er unødvendig for dem.

Bestandlisten er gjort GDPR-compliant. Det betyder, at CPR er erstattet af studienr., og at listen ikke længere indeholder information om orlov.

Listen findes her.
Bemærk, listen er en administrativ liste, og er adgangsbegrænset.

Er der behov for yderligere informationer, end de, der er på listen, er I meget velkomne til at rette henvendelse til sduanalytics@sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 14.09.2021